അവിയല്‍ - Kerala Recipe

അവിയല്‍ കേരളത്തിന്റെ തനതായ ഒരു വിഭവമാണ്. കേരളത്തിലെ സദ്യവട്ടത്തില്‍ ഒഴിച്ചുകൂടാന്‍ വയ്യാത്ത ഒന്നാണിത്. എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വിഭവം തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ പച്ചക്കറികള്...

Read More

മോദകം (modhakam)

വിനായക ചതുര്‍ത്ഥി ആഘോഷത്തില്‍ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു പലഹാരമാണിത്. അകത്ത് മധുരമുള്ള ഫില്ലിങ്ങും പൂറത്ത് അരിമാവും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ആവിയില്‍ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പലഹാരമായ...

Read More

കണ്ടന്‍സ്ഡ് മില്‍ക്ക് ഐസ്‌ക്രീം

കുട്ടികള്‍ക്കായി വീട്ടില്‍ തന്നെ രുചികരമായ ഐസ്‌ക്രീം തയ്യാറാക്കാം. Ingredients പാല്‍ 2 കപ്പ് പഞ്ചസാര 2 കപ്പ് ബേക്കിംഗ് സോഡ 1 ന...

Read More

കാളന്‍ (മോരൊഴിച്ച കൂട്ടാന്‍)

കാളന്‍ ചേന, നേന്ത്രകായ ,നേന്ത്രപഴം എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കാം. കഷ്ണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാതെയും കാളന്‍ ഉണ്ടാക്കാം.  Ingredients     പച്...

Read More