ഗുരുവായൂര്‍ ഏകാദശി, എന്ത്‌ എങ്ങനെ അനുഷ്‌ഠിക്കാം

ഗുരുവായൂര്‍ ഏകാദശി വൃശ്ചികത്തിലെ 11ാം ദിനമാണ്‌. മണ്ഡലകാലത്താണ്‌ ഗുരുവായൂര്‍ ഏകാദശി വരിക. നവമിയും ദശമിയും ഒരു പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്‌. ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെ...

Read More

ശനിയാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

ശനിദേവപ്രീതിക്കും ശാസ്താപ്രീതിക്കും വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്രതമാണ് ശനിയാഴ്ചവ്രതം.ഏഴരശ്ശനി, കണ്ടകശ്ശനി തുടങ്ങിയ ദോഷങ്ങൾ അകറ്റാനുള്ള വ്രതമായിട്ടാണ് ശനിയാഴ്ച വ്രതത്തെ കാണുന്നത്. പുലർച്ചെ കുളിച്ച് ശ...

Read More

നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ഇവയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം

ഐശ്വര്യത്തിന്‍റെ പ്രതീകമായ നിലവിളക്ക് നിത്യവും വീടുകളിൽ തെളിയിക്കാറുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയോടെ ദിവസവും രാവിലേയും വൈകീട്ടും വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാ...

Read More

മലയാളിയും ഞാറ്റുവേലയും 

ഞാറ്റുവേല കേള്‍ക്കാത്ത മലയാളിയുണ്ടാകില്ല. എന്താണ് ഞാറ്റുവേല? ഞാറ്റുവേലയുടെ പ്രാധാന്യം? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊക്കെ അറിയാം.  ഞാറ്റുനില, ഞാറ്റില എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. 2...

Read More

ജീവിതത്തില്‍ വിജയിക്കാന്‍ ഏഴു കാര്യങ്ങള്‍

 എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നെഗറ്റീവായി സമീപിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കൂ.. അവരുമായുള്ള കമ്പനി തന്നെ കുറച്ചുകൊണ്ടു വരണം.  എപ്പോഴും അംഗീകാരം കിട്...

Read More