ടിക്ടോക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ് ഷോർട്ട് വീഡിയോകൾ ഇനി ഗൂഗിൾ സെർച്ചില്‍

NewsDesk
ടിക്ടോക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ് ഷോർട്ട് വീഡിയോകൾ ഇനി ഗൂഗിൾ സെർച്ചില്‍
വിവിധ വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ഷോർട്ട് വീഡിയോകൾ സെര്‍ച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങി ഗൂഗിൾ. ട്വിറ്ററ്‍ ഉപയോക്താക്കളായ സാദ് എകെ, ബ്രയാൻ എന്നിവരാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. 

ടികോടോക്ക്, യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഷോർട്ട് വീഡിയോകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഗൂഗിള്‍ സെർച്ചിലൂടെ ലഭിക്കും. നിലവിൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാക്കുന്നത്. 

ഇന്ത്യയിൽ ടിക്ടോക്ക് നിരോധനമുള്ളതിനാൽ ടിക്ടോക് വീഡിയോകൾ സെർച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. 

പ്രമുഖ ടെക്നികൽ വെബ്സ്റ്റൈായ ടെക് ക്രഞ്ചും ഈ വാർത്ത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 
Google to include short-form videos from TikTok and Instagram in search

Viral News

...
...
...

RECOMMENDED FOR YOU: