കുട്ടികളിലെ കാഴ്ച പ്രശ്‌നം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നേത്രാരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ വളരെ നേരത്തെതന്നെ ശ്രദ്ധ വെക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കുഞ്ഞുകണ്ണുകള്‍ക്കുള്ള ശ്രദ്ധ ഗര്‍ഭകാലത്തെ ആരംഭിക്കണം. ഗര്‍ഭകാലത്ത് അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വൈ...

Read More
kids,eyes, eyesight, children,കുട്ടി, കണ്ണ്‌

കൃമി / വിരശല്യം കുട്ടികളില്‍ 

കുട്ടികളില്‍ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നമാണ് വിരശല്യം.പരിസരശുചിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലും മുതിര്‍ന്നവര്‍ കാണിക്കുന്ന അലംഭാവമാണ് ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം...

Read More
worms, kids,stomach, വിരശല്യം,കൃമി

കരുതല്‍ വേണം കുഞ്ഞിക്കാതുകള്‍ക്ക്

കുഞ്ഞുവാവകള്‍ നിര്‍ത്താതെ കരഞ്ഞും ഞെളിപിരികൊണ്ടും ചിലപ്പോള്‍ അമ്മമാരെ ഭയപ്പെടുത്താറുണ്ട്. സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇത്തരം പ്രകടനങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം മിക്ക...

Read More
ear,kids, parents, care,ചെവി

ടെലിവിഷന്‍ സ്വാധീനം കുട്ടികളില്‍ 

കുട്ടികളെ അടക്കിയിരുത്തുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അമ്മമാര്‍ അതിനുള്ള എളുപ്പവഴിയായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ടെലിവിഷനുമുമ്പില്‍ ഇരുത്തുക എന്നതാണ്. ഭക്ഷണം കഴി...

Read More
television, kids, memory, concentration,കുട്ടി,ടെലിവിഷന്‍,ഏകാഗ്രത

കുട്ടികളില്‍ സമ്പാദ്യശീലം വളര്‍ത്താം

എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പണം സമ്പാദിക്കുന്നതെന്നും അത് പാഴാക്കാതെ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും മക്കളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാവിയില്‍ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ കാര്യക്ഷമ...

Read More
money, kids, money savings

Connect With Us

LATEST HEADLINES